Welkom op de website van Pubercoaching Pijnacker!

Een coachingbureau voor pubers en opvoeders. Pubercoaching Pijnacker is gespecialiseerd in de coaching van pubers/jongeren met ASS ( Autisme Spectrum Stoornis). Pubercoaching Pijnacker coacht jongeren in het proces van het volwassen worden en betrekt hierbij ouders en/of (mede)opvoeders in het coachproces.


De puberteit is de periode waarin de puber zich ontwikkelt tot een volwassene en op zoek gaat naar zijn eigen identiteit. Deze fase verloopt niet voor iedere puber even soepel en voor pubers met ASS kan dit een extra lastige fase zijn. Door o.a. de lichamelijke veranderingen, identiteitsontwikkeling en sociale veranderingen kan een puber in deze periode veel druk of stress ervaren door de vele verwachtingen van zichzelf en/of vanuit de omgeving.

Zowel voor jongeren als ouders/opvoeders kan het prettig zijn om tijdens deze fase te praten met een onafhankelijk volwassene. Pubercoaching Pijnacker biedt een laagdrempelinge vorm van ambulante coaching aan.
De coaching kan aan huis of op school plaatsvinden.