Pubercoaching
Pubercoaching Pijnacker biedt een doeltreffende vorm van coaching aan voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ASS.
De coaching is niet alleen gericht op de jongere zelf maar ook op zijn/haar omgeving, zoals bijvoorbeeld thuis of school. Zowel jongeren als ouders en/of opvoeders met een hulpvraag kunnen zich aanmelden bij Pubercoaching Pijnacker.
Pubercoaching Pijnacker legt de focus op de oplossing van het probleem en niet bij langdurige probleemverkenning.
Bewustwording van gedachten, gevoelens, gedrag en de rol van de omgeving staan centraal tijdens de coaching.

Werkwijze

De jongere staat centraal.

▷ Gesprekken zijn vertrouwelijk.

▶ De coaching is ambulant van aard. De locatie en het tijdstip is naar wens van de jongere af te stemmen in overleg met de ouders/verzorgers.

▷ De begeleiding start altijd met een intakegesprek. Na afloop van het intakegesprek kan er besloten worden om wel of niet vorm te geven aan de begeleiding.

▶ Gesprekken zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen van jongeren en/of gezin.

▷ De begeleiding is oplossings- en systeemgericht van aard.

▶ De eigen verantwoordelijkheid en het oplossingsvermogen worden gestimuleerd.

▷ Situatie inzichtelijk maken en het stellen van persoonlijke haalbare doelen.

▶ Naast de begeleiding van de jongeren kan er steun geboden worden aan ouders/opvoeders en/of onderwijzend personeel.