Per 1 juni 2018 zijn de tarieven aangepast.

Pubercoaching


Intakegesprekken en coachsessies 60 min

€ 55,-  


Structurele jongerenbegeleiding

         

PGB Tarief per 60 minuten:            

€ 40,
-

Voorlichting                                                     


Informatiebijeenkomsten en/of workshops:
n.o.t.k.Een afspraak kan tot minimaal 24 uur van te voren kostenloos afgezegd of verplaatst worden.
Bij afzegging binnen 24 uur of absentie wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.